Jellyfish HR J

Jellyfish HR en México

Empresas relacionadas

34 empleos de Jellyfish HR en México

 • Jellyfish HR J

  Nhân viên Kỹ thuật công đoạn

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5902 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Bảo trì / Sửa chữa ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  chuyên viên Tuyển dụng Đào tạo

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5319 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Hành chính / Thư k ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn phòng kỹ thuật

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5223 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Biên phiên dịch · ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  Quản lý bộ phận sản xuất

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H1968 · Cấp bậc : · Quản lý · Ngành nghề : · Quản lý sản xuất · Thời gian làm vi ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  technical manager

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H4752 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Bảo trì / Sửa chữa ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  Sales Senior Staff

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5216 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Bán hàng kỹ thuật ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  Senior Sales Staff

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5072 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Bán hàng kỹ thuật, ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  Network Engineer

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · J6073 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · IT-Phần cứng / Mạn ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  FINANCE MANAGER tiếng Nhật hoặc Hàn

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5071 · Cấp bậc : · Trưởng Phòng · Ngành nghề : · Tài chính / Đầu tư · Thời gian ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  qa staff (chất lượng trên công đoạn)

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5995 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · QA / QC · Thời gia ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  nhân viên sản xuất

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H4937 · Cấp bậc : · Nhân viên mới ra trường · Ngành nghề : · Quản lý sản xuất · ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  nhân viên quản lý chuỗi cung ứng scd staff

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5327 · Cấp bậc : · Nhân viên mới ra trường · Ngành nghề : · Thu Mua / Vật Tư / ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  nhân viên kỹ thuật sản xuất

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5320 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Tự động hóa / Ô tô ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  quản lý kỹ thuật thiết bị điện - tiếng nhật n2

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H4741 · Cấp bậc : · Quản lý · Ngành nghề : · Điện / Điện tử · Thời gian làm việc ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  Nhân viên tuyển dụng

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H6011 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Nhân sự · Thời gia ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  networking engineer

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H4294 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · IT - Phần mềm · Th ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  PE Staff (Kỹ sư quy trình sản xuất)

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5910 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Bảo trì / Sửa chữa ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  Nhân viên Tài chính - Kế toán

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5904 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Kế toán · Thời gi ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  HR Senior Staff (C&B and Canteen management)

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H5909 · Cấp bậc : · Nhân Viên có kinh nghiệm · Ngành nghề : · Hành chính / Thư k ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California

 • Jellyfish HR J

  Quản lí nguyên vật liệu (KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, ngoại ngữ)

  Thông tin tuyển dụng · Mã công việc : · H4729 · Cấp bậc : · Nhân viên mới ra trường · Ngành nghề : · Kế toán ,Thu Mua / ...

  Jellyfish HR - Estado de Baja California